4 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing


4 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing

การทำ Digital Marketing ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาเพื่อการที่จะสามารถทำการ Digital Marketing ในยุคนี้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอควรรู้ทั้ง 4 ข้อนี้ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ Digital Marketing ใหม่ๆ

1. Digital Marketing เป็นหลาย ๆ อย่างรวมกัน: การทำ Digital Marketing ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบด้วยการใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ได้ซึ่งลูกค้ามา หรือให้ได้ตามเป้าหมาย จะต้องผสมผสานเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดในหลาย ๆ ที่จึงรวมแผนกหลาย ๆ แผนกเข้ามาอยู่ในการตลาดเดียวกัน ตัวอย่างเช่นการควบรวมเอา PR เข้ามาอยู่ใน Marketing เป็นต้น

2. Digital Marketing ไม่ใช่แค่เรื่องบนหน้าจอ: กระบวนการ Digital นั้นเกี่ยวข้องไปถึงการทำกิจกรรมอื่น ๆ บนสถานที่จริงต่าง ๆ ไม่ใช้แค่บนหน้าจอคอมหรือโทรศัพท์ การทำ Digital Marketing จึงต้องคิดให้มากกว่า Social Media หรือเว็บไซต์ นอกจากนี้แล้ว Digital Marketing จะได้ผลสูงที่สุดก็ต่อเมื่อมีพลังของสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานเพิ่มเข้ามาอีกด้วย เช่นสื่อ Traditional ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ เมื่อเอามาผสมผสานกับการทำ Digital แล้วปรากฏว่าให้ผลที่ดียิ่งขึ้นอย่างมากกว่าการทำสื่อใด สื่อหนึ่งเดียว ๆ ออกไป

3. Digital Marketing ยังเป็นเรื่องคน: สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจกับการทำ Digital นั้นไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ใช้ทำงานแต่เป็นความเข้าใจในมนุษย์ หรือคนที่กำลังสื่อสารด้วย แต่ด้วยช่องทาง Digital ปัจจุบันทำให้คนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที เพราะไม่ใช่แค่คุณสื่อสารทางเดียว แต่เป็นการที่คุณสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนปลายทางด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมระหว่างคุณกับผู้รับสารหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยกัน

4. จ่ายเงิน ไม่งั้นไม่มีตัวตน : ความเข้าใจผิดนี้มีกันเยอะว่า digital นั้นไม่ต้องเสียเงินในการทำ หรือใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะเท่ากับการทำ Traditional Marketing แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว การทำ Digital Marketing นั้นใช้เงินแทบไม่ต่างอะไรจากการทำ Traditional Marketing เลย ไม่ว่าจะเป็นการทำ Clip, Content, Influencer หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าโฆษณาต่าง ๆ เพื่อให้ตัวคุณนั้นมีตัวตนในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย


extender extender extender

บทความล่าสุด

ดูทั้งหมด >>