ABOUT US


เอ็กซ์เทนเดอร์ สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในธุรกิจภาพยนตร์และโทรทัศน์ สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากกว่า 100 เรื่อง เอ็กซ์เทนเดอร์จึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการพัฒนาแนวคิด จากการวางแผนไปจนถึงการลงมือทำ ทั้งในงานด้านการผลิตและการวางแผนสื่อ เราพร้อมให้บริการด้วยความเป็นเลิศในทุกแง่มุมของงานสื่อที่คุณต้องการ เอ็กซ์เทนเดอร์เราทำจินตนาการให้เป็นจริง

Our Office

extender
extender
extender
extender

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการพัฒนาแนวคิด จากการวางแผนไปจนถึงการลงมือทำ ทั้งในงานด้านการผลิตและการวางแผนสื่อ เราพร้อมให้บริการด้วยความเป็นเลิศในทุกแง่มุมของงานสื่อที่คุณต้องการ เอ็กซ์เทนเดอร์ เราทำจินตนาการให้เป็นจริง
Our Team

extender
extender
extender
extender

ทีมงาน Extender ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในการทำงานของลูกค้าให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

Partners


extender
extender
extender
extender
extender
extender


Clients